Wijnhaven Wijnimport
010 485 69 00
  Direct geleverd binnen Nederland
  Strenge selectie van topwijnen
  400 topwijnen op voorraad!
  Directe verkoop in ons Wijnpakhuis

Leveringen

Leveringskosten

Eurowines hanteert geen minimaal bestelbedrag. Wel moet je bestelling uit minimaal 6 flessen bestaan of een veelvoud hiervan (bijvoorbeeld 6, 12, 18 of 24 flessen). Dit is om een goede aflevering van de breekbare flessen te garanderen.

Voor bestellingen in Nederland, brengen wij € 7,50 (per afleveradres) in rekening bij een bestelling van 6 flessen. De verzending is gratis bij een bestelling vanaf 12 flessen. Bestellingen worden door onze eigen bezorgdienst of met Flespakket (PostNL) naar het door jou opgegeven adres in Nederland verzonden. Dit kan natuurlijk ook een werkadres zijn.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en kosten voor levering in het buitenland.

Neem ook contact met ons op wanneer je minder dan 6 flessen wilt bestellen of een artikel wilt bestellen in afwijkende (geschenk)verpakkingen. Er gelden dan afwijkende en nader door Eurowines vast te stellen bezorgkosten.

Het is ook mogelijk de bestelling zelf bij ons Wijnpakhuis op te halen. De leveringskosten komen dan uiteraard te vervallen.

Levering en verpakking

Wij leveren zelf en/of maken gebruik van Flespakket (PostNL) als transporteur.
De wijnen worden in dozen geleverd van 6 of 12 flessen. (In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de bestelling in delen aankomt, bij een veelvoud van 6 flessen.)

Aflevering vindt als volgt plaats:

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door jezelf aan te geven adres.

Wij streven ernaar de order binnen 3 werkdagen op het aangegeven adres te bezorgen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.

Indien er niemand thuis is wordt er afgeleverd bij de buren. Bij burenlevering is ook een handtekening voor ontvangst nodig en doet de chauffeur een kaartje in de bus waarop is vermeld dat burenlevering heeft plaatsgevonden en bij wie.
Of op een aangegeven plek, indien je hierom expliciet verzoekt door middel van een briefje op de deur o.i.d. De chauffeur neemt dan dit verzoek mee of maakt indien mogelijk een foto van dit verzoek als bewijsmiddel. De transporteur mag het pakket dan als afgeleverd beschouwen.

De bestellingen dienen na ontvangst door jou zelf gecontroleerd te worden. Klachten dienen, op verval van het recht tot reclameren, binnen 72 uur na ontvangst aan Eurowines medegedeeld te worden. Eurowines is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig kan worden geleverd. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Eurowines terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Een bestelling zelf ophalen

Bij Eurowines kan je een bestelling ook zelf ophalen.
Deze keuzemogelijkheid heb je bij het plaatsen van een bestelling.

De leveringskosten komen dan natuurlijk te vervallen.

De bestelling kan uitsluitend op afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail bij ons worden opgehaald in ons Wijnpakhuis aan de Rijnhaven Zuidzijde 12-A te Rotterdam.

Wanneer de bezorging niet slaagt

De chauffeur doet een kaartje in de bus waarop is vermeld dat hij tevergeefs langs is geweest om een pakket te bezorgen. Hij zal de volgende werkdag of in de ochtend of in de middag opnieuw langs komen.
Indien ook de tweede bezorgpoging niet slaagt doet de chauffeur de chaufeursmededeling in de bus waarop is vermeld dat hij voor de tweede keer tevergeefs is langs geweest. Hierin wordt verzocht om contact op te nemen met het betreffende depot om de aflevering te bewerkstelligen.

Dit kan ondermeer zijn door een afleverdatum af te spreken waarop de geadresseerde wel thuis is, of een ander afleveradres, of zelf afhalen op het depot of het verstrekken van een eenmalige machtiging aan het depot om het pakket op een door de geadresseerde aan te geven plek achter te laten.

Maar om dit natuurlijk te vermijden is het ook mogelijk om de bestelling op je werkadres te laten leveren! Het juiste afleveradres kan je bij de bestelling opgeven.